NOVASA Centola en Veda

A Centola en Veda

O Canto da Balea comercializa produtos procedentes da pesca artesanal responsable. Isto significa que os seus produtos foron capturados con artes de pesca respectuosas co medio, e que se cumpren as normas que garanten a sostibilidade da súa pesquería, como son os tamaños mínimos e as épocas de captura. Este pasado 1 de xullo rematou a veda do polbo, polo que os nosos consumidores e consumidoras xa poden pedir este produto. Queremos tamén comunicar que dende o 21 de xuño ata o 16 de novembro queda prohibida a captura de centola e boi.

logos pe
Go to top