OBXECTIVOS

A nosa filosofía:

Contribuir a disminuir os problemas e dificultades expresadas polos traballadores do mar:

  • Sobreexplotación dos recursos.
  • Dificultades de comercialización dos seus produtos.
  • Falta de coñecemento e información do consumidor.

Os nosos obxectivos:

  • Promocionar produtos procedentes exclusivamente da pesca artesanal galega

Garantindo:

  • Calidade do produto
  • Respecto dos ciclos naturais
  • Respecto ao medio mariño
 • Realizar unha comercialización xusta e responsable, evitando longas cadeas de distribución, garantindo a procedencia e calidade nos produtos e promocionando a alimentación baseada no slow-food.
 • Promocionar produtos procedentes exclusivamente da pesca artesanal galega
 • Facilitar o acceso a produtos pesqueiros sustentables e de calidade: as poblacións do interior e afastadas das grandes capitais tamén teñen dereito ao acceso aos produtos mariños de calidade e respectuosos co medio ambiente.
 • Sustentabilidade social e económica nas zonas costeiras: evitando deslocalizacións e potenciando a riqueza cultural e ambiental.
 • Educar ao consumidor nun consumo responsable dos produtos da pesca: Un consumidor responsable participa no respecto e na conservación do medio mariño e fomenta unha pesca sostible.
logos pe
Go to top